Back to top

Svensk förening för informationsspecialister

Svensk förening för informationsspecialister (SFIS) är föreningen för dig som arbetar professionellt med informationshantering, omvärldsbevakning och kunskapsdelning. Våra medlemmar är bland annat bibliotekarier, informationsarkitekter och omvärldsanalytiker.Läs mer om SFIS och medlemskap i föreningen

Aktuellt i föreningen

[2018-11-14] Ny ordförande i SFIS från 12 juni 2018
Elisabeth Hammam Lie arbetar på KTH Biblioteket sedan 1998, där hon verkat både inom filialstrukturen och numera på huvudbiblioteket. Elisabeth har erfarenhet från förvärv, fjärrlån, kundtjänst, undervisning, stöd till studenter med särskilda behov.