Back to top

SFIS Stockholm årsmöte 16 mars

Välkommen till årsmötet 2020 som hålls virtuellt vía Zoom!

NYTT BUD: Beroende på läget håller vi mötet på nätet, m h a  konferensverktyget Zoom.
Du behöver inte ha de installerat; du kan delta, ändå.
Vi skickar ut mailinbjudan med länk under måndagen,
med närmare anvisningar till de som anmält sig.
 
Johanna Laurent från Wide Narrow presenterar Wide Narrow -verktyg för omvärldsanalys. 
Hon kommer också berätta om erfarenheter, utmaningar och lärdomar från att ha implementerat process,
metod och systemstöd för omvärldsanalys hos ett stort antal olika organisationer.

Tidsangivelse: Mötet med presentationen börjar kl.18:00,
men var ute i tid så du hinner komma in i konferensrummet ordentligt.
Kl. 18 - 19; Wide Narrow med Johanna Laurent
Årsmötet följer därefter.

Lotta Mathiesen (08-524 840 10 | 070 – 298 40 10) och Elisabeth Hammam (08-790 77 12) leder mötet.

Påminner om att medlemsavgiften ska vara betald senast 1 mars.
Behöver du kontakta föreningen gäller mail: info@sfis.nu;
lokalt kan du skriva till stockholm@sfis.nu.

 

 

Datum: 
2020-03-16
Stad: 
Stockholm
Plats: 
Virtuellt möte online
Arrangör: 
SFIS Stockholm
Ansvarig: 
Elisabeth Hammam Lie
E-post: