Back to top

Stockholm

Information om kommande aktiviteter annonseras här på webbplatsen under Stockholm och på Kalendarium (webbplatsens startsida), där du även kan följa de andra lokalföreningarna och  SFIS nationellt. Vi skickar också ut inbjudningar direkt per mail till våra medlemmar. Se också Facebook och sök då på "Svensk Förening för Informationsspecialister" (nationella föreningen) och om du så önskar, sök medlemsskap i Facebookgruppen SFIS Stockholm/Uppsala. Där kan lokalföreningens alla medlemmar göra inlägg eller dela intressant material.

Du som medlem är alltid välkommen att höra av dig till styrelsen. Kontaktinformation här nedanför. Styrelsen tar med tack emot förslag på önskade aktiviteter!

Välkommen med på våra aktiviteter! Ta tillfället att träffa andra medlemmar, prata och nätverka och ta gärna med någon kollega eller kompis som kanske ännu inte är medlem i SFIS.
Hoppas vi ses!

Mail till lokalföreningen SFIS Stockholm: stockholm@sfis.nu eller till ordföranden.

Styrelse 2018 - 19

På årsmötet 14 mars 2018 valdes:

Elisabeth Hammam Lie - ordförande - KTH Biblioteket - hammam@kth.se
Eva Müller - Ebsco Information Services
Ingrid Anderson, Karolinska universitetssjukhusets bibliotek
Nils Mårtensson  - FMV, Försvarets materielverk
Stieg Andersson - BHS-studerande