Back to top

Nyheter

[2019-12-17] Tidig nordisk online informationsförsörjning dokumenterad
Vi delar denna PRESS RELEASE då den omhandlar ett arbetsliv nära knuten till föreningens tidigare historia. Vi gratulerar till verket, dessutom!
[2019-06-15] Föreningen höll sitt årsmöte 2019-06-13
Efter en mycket vällyckad vårkonferens på KTH Biblioteket, på temat: Forskningsdata i praktiken - behov, lösningar och framtid, höll föreningen sitt årsmöte. Protokollet finns att läsa under interna dokument, för medlemmar. Föreningens ordförande är Elisabeth Hammam Lie.
[2019-06-14] Årsmötesprotokollet SFIS 2019
ligger nu på ordinarie plats på hemsidan.
[2019-06-14] LM Information Award 2019
tilldelas Viveca Nyström för att delta i konferensen LibPMC - International Conference Performance Measurement in Libraries som hålls i Aberystwyth, Wales mellan den 23 och 25 juli 2019. Temat för konferensen är "Data and analytics : changing the information landscape".
[2018-10-31] SFIS lämnat in synpunkter på utkast till nationell biblioteksstrategi
Styrelsen har idag, 2018-10-31 skickat in synpunkter till grupper för nationell biblioteksstrategi.
[2018-10-08] Ny webbplats
SFIS har nu en ny webbplats, då tidigare webbplats tappat delar av sin funktionalitet. Vi ser gärna feedback på den nya webbplatsen - något som saknas? Något som skulle kunna göras bättre? Kontakta oss gärna via info@sfis.nu, eller via vårt kontaktformulär.
[2018-09-07] Kurs i riksdagskunskap

Sidor