Back to top

Årets informationsspecialist

Med nytänkande, kompetens och kvalitet som fokus skapar Årets informationsspecialist mervärde för den organisation där hon eller han verkar. Årets informationsspecialist är ett sätt att uppmärksamma de kompetenser som gör vår yrkeskår till en viktig beståndsdel i en organisations verksamhet. Årets informationsspecialist presenteras vid SFIS årsmöte. Pristagaren ska i samband med årsmötet hålla ett kortare anförande om sitt arbete och på det sätt som hon eller han bidrar till framgång för den organisation som hon/han arbetar i.

Utmärkelsen Årets informationsspecialist delades 2018 ut till Inga-Lill Blomkvist. 

Inga-Lill Blomkvist är en sann informationsförhandlare och -förmedlare som ser till att tillgängliggöra e-resurser för i stort sett alla Nordens universitetsbibliotek samt specialbibliotek som arbetar med Asien på olika sätt.

Inga-Lill tjänstgör som bibliotekarie och webbmaster på Nordic Institute of Asian Studies Library and Information Centre (NIAS LINC) i Köpenhamn.  Hon har ett mycket brett nätverk runt om i världen, i synnerhet i Asien och Europa. Via sina många kontakter och sitt enträgna arbete med att hitta, upphandla och förmedla e-resurser lyckas hon nå studenter, forskare, bibliotekarier och andra intresserade inom asienrelaterade ämnen i Norden. Resurserna samlas i AsienPortalen, en guldgruva för alla som på något sätt jobbar med Asien.

Trots ett allt mer krympande anslag till dessa viktiga källor, som till början också innefattade tryckt material, lyckas Inga-Lill hålla en oerhört hög nivå på sin informationsservice, och med ett tillhörande ständigt gott humör, och hon får förhoppningsvis fortsätta med detta många år till.